Amherst Expositie

Start bij Kunstplaza Schurer topfloor warenhuis Vanderveen

28 februari – 12 april

Het is dit jaar april ,75 jaar geleden dat 702 Franse parachutisten als voorhoede van de Canadese en Poolse bevrijders van Noord Nederland in Drenthe in de operatie AMHERST zijn geland.  47 groepjes van ongeveer 15 personen hebben gedurende vijf dagen met wisselend succes hun werk gedaan. 33 van deze Franse parachutisten zijn in deze dagen gesneuveld. Ook zijn vele Nederlanders door de Duitsers om het leven gebracht. Denk hierbij aan de slachtoffers van Spier, Diever, Norg en Eext in de week van 8 – 12 april 1945. Op vele plaatsen in Drenthe ( 1 x in Friesland) zijn daartoe monumenten opgericht en elk jaar staan we stil bij gesneuvelde  Fransen en Nederlanders. 

De nagedachtenis aan deze groep Franse Parachutisten wordt in ere gehouden door onze stichting die in 1985 is opgericht. Het jaar dat het monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde Franse para’s aan de vaart in Assen is onthuld.

Wat de stichting is opgevallen is dat er in het collectieve geheugen van de Nederlanders in het noorden van het land is blijven hangen dat we zijn bevrijd door de Polen en de Canadezen. Wat in onze optiek onderbelicht blijft is de rol van de parachutisten die de voorhoede hebben geholpen. Daarom zijn we als stichting, in het kroonjaar 75 jaar herdenking, gestart met een aantal activiteiten zoals het uitgeven van een boek, het inrichten van een stadsexpositie, het organiseren van een grote herdenking bij het monument tegenover de kazerne in Assen en als laatste een bezinningsavond voor jongeren en ouderen. Dit alles met het doel om de 33 gesneuvelde Franse parachutisten een podium te geven. Dit wordt nog eens extra onderstreept door de oprichting van  twee nieuwe monumenten. Dit laatste was onze wens om nu alle 33 gesneuvelden een plek op een monument te geven.

Info Stadsexpositie :

Vanaf 28 februari tot en met 12 april 2020  vind in het stadscentrum van Assen de AMHERST Expositie plaats. Op 12 verschillende locaties verdeeld over winkels en horecagelegenheden worden op grote schermen presentaties vertoond die het bijzondere verhaal vertellen van diverse gevechtshandelingen van de Franse para’s tijdens Operatie Amherst.

Per locatie wordt stilgestaan bij een specifieke gebeurtenis ergens in Drenthe, 75 jaar geleden.

Start van de stadsexpositie is

Topfloor

In de koffiecorner van het

wordt ook stil gestaan bij de 33 gesneuvelde Franse parachutisten

Een overzichtsverhaal en toelichting op de operatie Amherst. Dit verhaal speelt zich af in het noordelijk deel van het operatiegebied.

In de omgeving van Gasselte zijn twee Franse parachutisten gesneuveld. Eén had een fototoestel bij zich en heeft foto’s in Gasselte en omgeving gemaakt.

Een overzichtsverhaal en toelichting op de operatie Amherst. Dit verhaal speelt zich af in het zuidelijke deel van het operatiegebied.

Het verhaal van de acties in Appelscha, Zuidlaren en Gieten. In totaal sneuvelden er drie parachutisten bij deze acties.

Twee Fransen lieten het leven aan het Oranjekanaal en drie andere Fransen sneuvelden bij de aanval op Westerbork.

In Westdorp en bij Wezupperbrug zijn zes Franse parachutisten gesneuveld. Ook belgische parachutisten hebben bijgedragen aan de bevrijding van Noord-Nederland

Een overzichtsverhaal en toelichting op de operatie Amherst. Dit verhaals peelt zich af in het noordelijke deel van het operatiegebied.

Een overzichtsverhaal en toelichting op de operatie van Amherst en een overzicht van de monumenten die in Drenthe zijn opgericht voor de Nederlandse slachtoffers.

Een overzichtsverhaal op de operatie Amherst. Dit verhaal speelt zich af in het zuidelijke deel van het operatiegebied.

Twaalf Franse parachutisten lieten het leven in en rond Assen. Eén verdronk, acht sneuvelden in de omgeving van de Koelenweg en drie werden in Assen geëxcuteerd.

Het verhaal van het drama bij Spier. Naast het monument van de drie gesneuvelde para’s staat het monument ‘De 21 gefusilleerden’ voor de omgekomen Nederlanders van de Wijsterseweg.

Een overzichtsverhaal van de operatie Amherst met een in memoriam van de 33 gesneuvelde Franse parachutisten.